دومین گشت رصدی انجمن ستاره شناسی اهواز با حضور ۱۷ نفر از اعضای این انجمن در تاریخ ۹ و ۱۰ تیرماه ۱۳۸۵ در نزدیکی منطقه ی سردشت دزفول و به سرپرستی رئیس انجمن ، آقای خسرو جعفری زاده ، برگزار شد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۴ در ساعت ۲:۳۰ یازده نفر از علاقه مندان اهوازی به سرپرستی آقای خسرو جعفری زاده اهواز را به مقصد شوشتر ( ماهور ) ترک کردند. در این رصد تجهیزاتی از قبیل تال ۲ ( ۶ اینچی نیوتونی )، RET۱۱۴، و دو تلسکوپ کوچک به هماره رصدگران به محل رصد برده شده بود.

اسلایدها

  • عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز
    عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز