جلسه ی برنامه ریزی برای رصد هلال ماه رمضان ۱۴۲۸ دو هفته قبل برگزار، و در آن مقرر شد که ابزار و امکانات مورد نیاز برای رویت این هلال تأمین گردد. آخرین جلسه یک روز قبل از حرکت ( سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ ) به ریاست جناب آقای محمد زاده، و با حضور جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش برگزار شد. روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۲ گروه شماره ۱ستاد استان خوزستان به ارتفاعات اطراف شهر هفتکل اعزام گردید.

گروه رویت هلال انجمن ستاره شناسی اهواز طی جلسه ای در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۵ با نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، جناب آقای دکتر حیدری، قرار بر این شد دو گروه به منطقه امام زاده عبدلله در ارتفاعات شمال شرقی استان خوزستان( گروه اول) و دهلاویه در غرب اهواز (گروه) اعزام کند. گروه اول متشکل از خسرو جعفری زاده، مهدی جمشیدی،  حمیدرضا خلیلی و  گروه دوم رضا جعفری زاده  بودند که به مناطق مورد نظر اعزام شدند.

هلال های ماه رمضان و شوال هرساله هیاهویی در بین مردمان بوجود می آورد. با این وجود گروه های مختلف رصد کننده هلال ماه به بخشهای مختلف ایران اعزام می شوند که هلال را رصد کند

اسلایدها

  • عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز
    عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز