دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۴ در ساعت ۲:۳۰ یازده نفر از علاقه مندان اهوازی به سرپرستی آقای خسرو جعفری زاده اهواز را به مقصد شوشتر ( ماهور ) ترک کردند. در این رصد تجهیزاتی از قبیل تال ۲ ( ۶ اینچی نیوتونی )، RET۱۱۴، و دو تلسکوپ کوچک به هماره رصدگران به محل رصد برده شده بود.

گروه ساعت ۴:۱۵ دقیقه به شهر شوشتر رسید و پس از توقفی کوتاه به سوی روستای ماهور در کنار رود شور حرکت خود را ادامه دادند. ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه گروه به ماهور رسید و ابزار رصدی خود را از مینی بوس پیاده کردند. یکی از خانه های قدیمی این روستا محل رصد بود و افرا به برپایی چادر و آماده کردن تجهیزات پرداختند. رصد آسمان پس از غروب خورشید آغاز شد ( البته ماه هم در آسمان مزاحم بود).

سیاره زهره در آسمان غربی بادرخششی زیبا خودنمایی می کرد. پس از رصد زهره افراد شرکت کننده در رصد درو یک دیگر جمع شدند و آقای جعفری زاده صورتهای فلکی تابستان و پاییز را به آنان نشان می داد. صورتهای فلکی آندرومدا، اسب بالدار، ذات الکرثی، دجاجه، قیفاووس، چنگ رومی در آسمان بودند. ماه در این روز بصورت تربیع بود و آسمان جنوب غربی را فراگرفته بود.

اجرام اعماق آسمان در شب رصدی برای افراد شکرت کننده اهمیت زیادی داشت. اولین آنها سحابی حلقوی M۵۷ بود که از درون تلسکوپ ۶ اینچی تال ۲ واقعاً زیبا بود و ستاره وسطی آن قابل رویت بود. M۳۱ میزبان بعدی ما بود که با تلسکوپ ۴ اینچی بهتر دیده میشد.

 

 

 

پس از رصد این اجرامن آقای جعفری زاده خوشه باز H و X که در مرز میان ذات الکرثی و برساووش قرار داشت را بوسیله تلسکوپ ۶ اینچی با بزرگنمایی ۳۰ برابر نشان رصدگران دادند. آقای جعفری زاده در ادامه رصد به بچه ها توصیه کردند که برای مدت ۱ الی ۲ ساعت استراحت کنند.

 

 

 

این شب رصدی برای اهالی روستا نیز روز خوبی بود زیرا عروسی در آنجا برپا بود و اهالی خوب این روستا برای ما شام آوردند. در ادامه برنامه آقای جود زاده به ثبت عوارض ماه و عکاسی از آن پرداختند که عکسهای از آن در همین صفحه موجود است.ساعت ۱:۱۵ دقیقه و پس از استراحت رصدگران به هماره آقای جعفری زاده به رصد آسمان پرداختند. در ابتدا مسئول برگزاری برنامه رصد صورتهای فلکی باقی مانده را توضیح دادند.

صورتهای فلکی جبار، خرگوش، سک بزرگ، دوپیکر و گاو به همراه خوشه پروین طلوع کرده بوند و نوار کمرنگ راه شیری در آسمان پدیدار شد.

بعضی از دوستان که به توصیه آقای جعفری زاده گوش نکرده بودند و استراحت کوتاهی نداشتند از بی خوابی  دچار سردرد شده بودند و به باردیگر آقای جعفری زاده پیشنهاد استراحت را به آنها داد که این بار موافقت کردند!!!! ۳ نفر از افراد از گردونه رصد خارج شدند!!!

رصد تا ساعت ۵:۴۵ دقیقه ادامه داشت و مسئول برنامه با همکاری تمامی بچه ها وسایل را جمع آوری نمودند و ساعت ۸:۱۵ دقیقه به اهواز رسیدند.

فکر کنم چند دهمین رصد آقای جعفری زاده در سراسر ایران و اولین رصد جدی خارج از شهر در اهواز بود.

 

 

 

نویسنده: Super User

اسلایدها

  • عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز
    عضویت انجمن ستاره شناسی اهواز