یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۸۵ دومین باشگاه ستاره شناسی اهواز برگزار شد. این برنامه در ساعت ۱۸ با سخنان مدیریت درباره باشگاه و دعوت علاقه مندان به شرکت و ارائه مقاله آغاز شد. در ادامه خانم سمیرا نوروزیان ( مسئول بخش اخبار ) اخبار دنیای ستاره شناسی را همراه با پخش تصاویر مربوط به اخبار، به سمع و نظر علاقه مندان رساندند

سومین بخش این باشگاه اختصاص به علوم فضایی و شاتل دیسکاوری داشت. در این برنامه آقای میلاد جبوری عباسی در رابطه با شاتلها و پرتاب شاتل دیسکاوری در تیرماه مطالبی را برروی تصاویر درحال پخش ائه کردند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. پس از پذیرایی مختصر از حاضران آقای خسرو جعفری زاده رویدادهای آسمان شب مردادماه ۸۵ را توضیح دادند.

 

آخرین برنامه اجرا شده در این باشگاه پخش اسلایدهای ستاره شناسی بود. این باشگاه در ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه پایان یافت ( بدلیل گرمای هوای اهواز سعی شد این برنامه بیش از ۱:۳۰ دقیقه طول نکشد).

 

در پایان این باشگاه از حاضران نظرسنجی بعمل آمد تا بتوانیم کیفیت برگزاری آنرا در آینده بالاتر برده و به جایگاه خوبی برسانیم. نتیجه این نظرسنجی نشان داد که ۵۷ درصد حاضران از وضعیت باشگاه کاملاً راضی بودند و ۳۶ درصد در حد معقول دانستد و مابقی رآی به متوسط بودن سطح برگزاری داده بودند.

همکاران این باشگاه : سمیرا نوروزیان، مهدی جمشیدی، پیمان جودزاده، خسرو جعفری زاده

نویسنده: Super User