روز جمعه 20 اردیبهشت ماه 1387 از طرف انجمن ستاره شناسی ایران بعنوان روز جهانی ستاره شناسی انتخاب گردید. در این روز تمامی انجمن های ستاره شناسی جهان و ایران مردم را به دیدن زیبایی های آسمان شب دعوت می کنند. در شهر اهواز نیز همچون سالهای قبل، انجمن ستاره شناسی اهواز روز جهانی ستاره شناسی را با برگزاری برنامه های مختلف، مردم علاقه مند به آسمان و ستاره شناسی را با زیبایی های این علم گسترده آشنا نمود.
 
روز جمعه 20 اردیبهشت پارک طوبی واقع در منطقه کیانپارس میزبان بسیاری از علاقه مندانی بود که سعی در شناخت جهان اطراف خود داشتند. اعضای انجمن ستاره شناسی هواز به سرپرستی سرکار خانم حاجی آقایی، در این روز با برگزاری برنامه های متنوعی همچون غرفه تاریخ ستاره شناسی، رصد آسمان شب بوسیله تلسکوپ، غرفه علوم فضایی، نمایشگاه عکسهای اعماق آسمان و غرفه منظومه شمسی، مردم را با این علم گسترده آشنا نمودند. این برنامه از ساعت 19 آغاز و در ابتدا آقای سید جلال جزایری درباره منظومه شمسی برای علاقه مندان توضیحاتی را بیان فرمودند. در غرفه دیگر خانم مدنی درباره تاریخ ستاره شناسی، خانم عبدالهی درباره اعماق آسمان، خانم آهنین، خادمی و عطار تلسکوپها و رصد، آقای جبوری عباسی و خانم کشاورز علوم فضایی را برای مردم توضیح می دادند.
اولین جسم آسمانی رصد شده هلال زیبای ماه بود و پس از آن سیاره زحل و سپس سیاره مریخ به حاضران نشان داده شد. در این بین سیاره تیزپا عطارد نیز از دید علاقه مندان دور نبود و بسیاری از آنان برای اولین بار این سیاره را مشاهده می کردند. در ادامه برنامه سوالاتی از حاضران پرسیده شد و به کشانی که پاسخ صحیح می دادند، بسته های فضایی که اهدایی سازمان فضایی کشور بودند تقدیم می شد. این برنامه در ساعت 22  با عکس دست جمعی اعضای انجمن خاتمه یافت.
در پایان از فرماندهی محترم پاسگاه شماره 14 کیانپارس، ستوان حیدری و مسئول محترم پارکها و فضای سبز منطقه 3، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

نویسنده: Super User