روز ستاره شناسی در اهواز با استقبال علاقه مندان به این علم برگزار شد. در این روز انجمن ستاره شناسی اهواز با برپایی برنامه های رصدی و کنفراس گوشه ای از زیبایی های آسمان را به دوستداران این علم نشان دادند. در ابتدا آقای خسرو جعفری زاده مدیر انجمن با خوش آمد گویی کمی در رابطه با نجوم آماتوری و روش استفاده از نقشه و گردونه و دیگر ابزار نجومی توضیحاتی بیان کردند. در ادامه خانم هستی کهوایی در رابطه با شاتل های فضایی، انواع و تاریخچه آنها به بیان موضوعاتی پرداختند.

 

خانمها ساناز فتاحی، زهرا جولا و آتنا بیژن زاده با ساختن پوسترها و کارهای مختلف دستی این برنامه را پربارتر نمودند. در ادامه برنامه رصدی با حضور شرکت کنندگان برگزار شد که زحل، مشتری، مریخ، خوشه کندوی عسل و … به علاقه مندان نشان داده شد.

 

در پایان از کانون آینده نگری با مدیریت آقای رامین ناصح و همکاری آقایان میلاد جبوری عباسی، حمیدرضا خلیلی، امین چشمه، عارف خیبرگیر و خانمها هستی کهوایی، ساناز فتاحی و آتنا بیژن زاده، کمال تشکر و قدردانی را داریم و امیدواریم که این گونه برنامه ها در سطح شهر اهواز تداوم داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: Super User