سومین جشنواره ی ساعت های آفتابی در شهر اهواز برگزار شد. این جشنواره هر ساله در روز 31 خرداد مصادف با انقلاب تابستانی برگزار می شود. در این جشنواره که بهانه است برای جمع شدن علاقه مندان به ساخت ابزارهای ستاره شناسی، ساعت های آفتابی ساخته شده به دست خودشان را به نمایش می گذارند ودقت آنها را اندازه می گیرند.
 
انجمن ستاره شناسی اهواز همچون دو سال گذشته در راستای این هدف، درچنین روزی میزبان علاقه مندان بود. اعضای انجمن از چند هفته پیش از روز جشنواره، به پیشواز ساخت ساعت های آفتابی رفتند و سرانجام در روز سی ویکم ساعت ها را برای نمایش به محل برگزاری جشنواره آوردند.
این جشنواره در ساعت 10:30 با سخنانی از مسئول انجمن خانم نسترن حاجی آقایی درباره ی تاریخچه ی ساعت های افتابی در دوران گذشته آغاز شد. پس از آن جناب آقای خسرو جعفری زاده (مشاور انجمن) در باره ی نجوم کروی و چگونگی محاسبه جهت قبله، عرض جغرافیایی و مختصاتهای آسمانی توضیحاتی را برای اعضای انجمن بیان نمودند.
پس از اتمام بخش اول، این بار ساعت های آفتابی ساخته شده یکی پس از دیگری به نمایش گذاشته شد و سازندگان هر کدام از ساعت ها در مورد نحوه ی ساخت و کار هر ساعت برای حاضران توضیحاتی دادند. ساعت ها در نوع قطبی و در اندازه ها و طرح های گوناگون ساخته شده بودند. سازنگان ساعتهای آفتابی : سپیده فتحی، مهدی جمشیدی و نسترن آهنین، زهرا خادمی، مهیار جودکی و سمیرا نوروزیان
 
به امید برگزاری برنامه های پربارتر و بهتر در سال جهانی ستاره شناسی 

نویسنده: Super User