مدیر انجمن نجوم اهواز گفت: در بامداد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه می توان آخرین ماه گرفتگی نیم سایه‌ای سال ۹۵ را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.

جمن نجوم اهواز گفت: در بامداد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه می توان آخرین ماه گرفتگی نیم سایه‌ای سال ۹۵ را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین ماه گرفتگی امسال اظهار داشت:  این ماه گرفتگی به صورت نیم سایه ای بوده و می توان از آن به عنوان آخرین ماه گرفتگی سال یاد کرد. قدر گرفت نیم سایه ای این رویداد نیز برابر با ۹۸.۸ درصد است.

وی با اشاره به انواع ماه گرفتگی ها گفت: ماه گرفتگی ها نیم سایه ای، جزئی و یا کامل هستندو دلیل آن سایه زمین است که به دو بخش تمام سایه و نیم سایه تقسیم می شود.

مدیر انجمن نجوم اهواز گفت: در بامداد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه می توان آخرین ماه گرفتگی نیم سایه‌ای سال ۹۵ را با چشم غیر مسلح

این کارشناس نجوم با بیان اینکه آخرین ماه گرفتگی امسال که در بامداد روز شنبه ۲۳ بهمن ماه رخ می دهد، از نوع نیم سایه ای است، اظهار داشت: این ماه گرفتگی دومین ماه گرفتگی امسال بوده و اولین آن در شهریورماه روی داد.

جعفری زاده با اشاره به زمان این ماه گرفتگی گفت: درساعت ۲:۰۴ دقیقه بامداد روز شنبه با ورود ماه به نیم سایه زمین، ماه گرفتگی نیم سایه‌ای آغاز می شود. اما باید در نظر داشت که در این زمان گرفت ماه دیده نمی شود و می بایست تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد ماه وارد بخش نیم سایه زمین شود.

مدیرانجمن نجوم اهواز خاطر نشان کرد: در ساعت ۲:۴۵ دقیقه بخش های شمالی ماه شروع به تاریک شدن می کند و این روند تا ساعت ۴:۱۴ دقیقه که اوج گرفت است ادامه پیدا می کند. در این زمان ماه کاملا به درون نیم سایه زمین وارد شده و می توان به آسانی با چشم غیر مسلح شاهد تاریکی بخشهای شمالی ماه بود.

این کارشناس نجوم، افزود: این ماه گرفتگی نیم سایه ای را می توان با چشم غیر مسلح و ابزارهای رصدی مشاهده کرد.

به گفته وی، در ساعت ۴:۱۴ دقیقه ارتفاع ماه برابر با ۳۰ درجه خواهد بود  و در موقعیت خوبی است که بتوان آن را به راحتی رصد کرد. این گرفت نیم سایه ای از دوره ساروسی ۱۱۴ و ۵۹ از ۷۱ عدد گرفت در این دوره است.

وی افزود: این ماه گرفتگی در ساعت ۶:۲۳ دقیقه با خروج ماه از نیم سایه زمین پایان می یابد. ضمنا سیاره مشتری در بالای افق جنوبی و سیاره زحل در بالای افق شرقی به مانند دو جسم نورانی در آسمان دیده می شوند.