انجمن ستاره شناسی اهواز با همکاری انجمن نجوم دانشگاه پیام نور ویژه برنامه رصد گذر سیاره تیر را در شهر اهواز برگزار می کنند. این برنامه در تاریخ 20 اردیبهشت ماه و از ساعت 15 تا 18 برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در برنامه می بایست با مسئول انجمن ( 09354844077 ) هماهنگی داشته باشند.